Feuerstein metodas

Feuerstein metodas – tai unikali mokymosi vertinimo, mokymosi ir mąstymo įgūdžių ugdymo sistema jau padėjusi šimtams tūkstančių žmonių visame pasaulyje pagerinti jų mokymąsi, mąstymą ir intelektinius gebėjimus nepriklausomai nuo jų amžiaus, mokymosi sunkumų ar sutrikimų.

Šiuo metu metodas taikomas daugiau nei 40- yje pasaulio šalių. Specialios programos jau išverstos į 18 pagrindinių Europos ir Azijos kalbų. Metodas plačiai taikomas ne tik švietimo ir ugdymo, bet ir klinikinėje bei darbo/verslo srityse.

Metodą sudaro dvi viena kitą papildančios dalys, skirtos mokymosi vertinimui ir mąstymo ir mokymosi gebėjimų ugdymui:

Dinaminis mokymosi potencialo vertinimas
(Learning Propensity Assessment Device (LPAD))

Specialus mokymosi vertinimas, kuris padeda suprasti, kaip vaikas ar suaugęs suvokia, mąsto, įsimena, kaip sprendžia problemas, kaip išmoksta, kas padeda arba atvirkščiai, trukdo jam efektyviai mokytis ir išmokti.

Dinaminis mokymosi galimybių vertinimas (angl. LPAD- Learning Potential Assessment Device)– tai tradicinį intelektinių gebėjimų testavimą papildantis ir daugiausiai informacijos apie tai, kaip mes mokomės, galintis suteikti vertinimas. Vertinimo metu vaikas ar suaugęs yra mokomas ir jo metu stebima/vertinama, kaip jis mokosi ir išmoksta.

VertinimasAmžiusKas vertinama?Kaip vertinama?
LPAD- Basic4-7 m.Esminės mokymuisi pažintinės funkcijos, suvokimas, atmintis, mąstymas, dėmesys ir pan. Nustatomi rekomenduojami ir vengtini mokymo metodai.Vertinama individualiai.
Vidutinė vertinimo trukmė: 4-5 val.
LPAD- Standard8 m. vyresni vaikai ir suaugusiejiSuvokimas, atmintis, mąstymas, dėmesys motyvacija, asmenybės savybės, svarbios mokantis. Nustatomi rekomenduojami ir vengtini mokymo metodai.Vertinama individualiai ir grupėje.
Vidutinė vertinimo trukmė: 4-5 val.
LPAD-Digital8 m. vyresni vaikai ir suaugusiejiEsminės mokymuisi pažintinės funkcijos, mokymosi profiliai, rekomenduojami ir vengtini mokymo metodai.Vertinama individualiai ir grupėje. Vienu metu galima vertinti iki 10-15 tiriamųjų.
Vidutinė vertinimo trukmė: 6-7 val.

Specialios kognityvinio ugdymo programos
(Feuerstein Instrumental Enrichment programs (FIE))

Šios programos – tai specialus mokymas padedantis aktyviai ir savarankiškai mokytis ir mąstyti, lavinančios pagrindines mokymuisi svarbias kognityvines funkcijas.

VertinimasAmžiusKam skirta?
FIE-Basic programa
(11 instrumentų)
4-9 m. vaikamsVaikų pažintinės, socialinės ir emocinės raidos spartinimui;
Mokymosi sunkumų prevencijai;
Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
FIE- Standard
(14 instrumentų)
10 m. ir vyresniems vaikams ir suaugusiemsMokymosi sunkumų ir sutrikimų turintiems mokiniams;
Nerealizuojantiems savo gebėjimų gabiems vaikams;
Visiems, kurie nori efektyviau mokytis ir mąstyti;
FIE - Tactile programa
mokymosi įgūdžių bei pažinimo funkcijų lavinimas naudojant lytėjimą ir judesį.
10 m. ir vyresniems vaikams ir suagusiemsAktyvumo ir dėmesio sutrikimų, darbinės atminties sutrikimų, vykdomųjų funkcijų sunkumų turintiems vaikams ir suaugusiems.

Plačiau apie metodą ir institutą Izraelyje: www.icelp.info