Seminarai ir mokymai

Efektyvaus mokymo kriterijai. Kaip pritaikyti tai savo pamokoje?​​​

Seminaras skirtas ikimokyklinio ugdymo specialistams, pradinių klasių mokytojams ir mokytojams dalykininkams.

Prof. R. Feuerstein Tarpininkavimo mokantis teorijoje (angl. Mediated learning theory) aprašė, kokia ,,mokytojo‘‘ ir ,,mokinio‘‘ sąveika yra geriausia ir efektyviausiai keičianti vaiko pažinimą ir mokymąsi. Šis mokymas nėra vienintelis, bet viena iš galimybių sužinoti, kaip reiktų mokyti mokinius, kad jie ne tik mokytųsi, bet ir išmoktų.

Seminaro dalyviai:

  • susipažins su 12 efektyvaus mokymo kriterijų (pagal R. Feuersteiną),jų taikymo principais pamokoje;
  • išmoks naudotis kognityviniu žemėlapiu – praktiniu įrankiu,kuris padeda mokytojui efektyviai modifikuoti užduotis ir suprasti, kodėl vaikai susiduria su vienais ar kitais mokymosi sunkumais;
  • sužinos ir išmoks praktinių mąstymo ir mokymosi strategijų, kaip mokyti mokinius efektyviai mokytis ir mąstyti.

Seminaro trukmė – 6 ak. val.

Akredituota nuotolinio mokymo programa ,,Kaip padėti mokiniams išmokti? Mokymosi mediacija: mokymas, įrankiai ir užduotys mokymosi potencialui atsiskleisti‘‘ (40 ak.val.)

Tai viena iš pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams aktualiausių programų. Rengdami ir įgyvendindami šią programą remiamės Feuerstein metodu ir jo mokymu, kaip pažinti besimokančiojo kognityvinius mokymo/si procesus, suprasti jam labiausiai tinkamus ir neefektyvius mokymo/si metodus, kaip mokyti efektyvių mąstymo ir mokymosi taisyklių bei strategijų. Šis programa naudinga  visiems, kurie nori daugiau sužinoti apie pagalbą ir mokymą mokytis, efektyvių kognityvinių mokymo/si strategijų taikymą kasdieninėse ir praktinėse mokymo ir mokymosi situacijose.

Mokymų programa sudaryta iš trijų, vienas po kito sekančių mokymo modulių:

  • Pirmajame mokymo modulyje ,,Ko reikia, kad vaikas išmoktų?‘‘ (12 ak.val.) mokymų dalyviai supažindinami su esminėmis mokymui/si pažinimo funkcijomis, jų atpažinimu, vertinimu bei korekcija, ugdymu mokymo bei mokymosi veikloje. Modulyje daug dėmesio skiriama pedagogų gebėjimams suprasti, kodėl mokiniai susiduria su vienais ar kitais mokymosi sunkumais.
  • Antrajame modulyje ,,Mokymosi mediacija: mokymas, įrankiai ir užduotys mokymosi potencialui atsiskleisti’’ (12 ak. val.) mokymų dalyviai supažindinami su Tarpininkavimo mokantis teorija, mokymosi mediacija, pagrindiniais jos principais bei taisyklėmis bei praktiniu mokymosi mediacijos pritaikymu pamokoje.
  • Trečiasis modulis ,,Kaip padėti mokytis mokymosi sunkumų ir sutrikimų turintiems mokiniams? (16 ak. val.) skirtas mokymosi sunkumų ar sutrikimų turinčių mokinių mokymo ir mokymosi ypatumams aptarti, susipažinti su mokymosi profiliais ir kognityviniu žemėlapiu, pagalbos mokantis organizavimu. Šiame modulyje daug dėmesio skiriama individualių atvejų aptarimui ir analizei.

Visuose moduliuose daugiau nei pusė mokymų laiko skiriama praktinėms užduotims. Mokymas vyksta nedidelėse iki 10 -12 asm. grupėse, pedagogams patogiu mokymosi laiku. Ši programa vykdoma tik nuotoliniu būdu.