Privatumo ir slapukų politika

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) numato, kaip MB Kognityvinis Ugdymas, juridinio asmens kodas 306000686, registruotos buveinės adresas Žiedų g. 64, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., Lietuvos Respublika (toliau – mes arba Įmonė) renka, saugo ir tvarko jūsų asmens duomenis naudojantis Įmonei priklausančiomis ir administruojamomis internetinėmis svetainėmis https://kognityvinisugdymas.lt/ bei https://akademija.kognityvinisugdymas.lt (toliau kartu vadinamos Įmonės interneto svetainės).

Gerbiame jūsų privatumą ir siekiame, kad pateikdami savo duomenis mums jaustumėtės saugiai, tad šioje Privatumo politikoje detaliai aprašome, kaip užtikrinsime teisės aktų reikalavimus atitinkantį bei gerosiomis praktikomis paremtą jūsų duomenų tvarkymą.

Ši Privatumo politika taikoma visiems Įmonės interneto svetainėmis besinaudojantiems asmenims. Asmenų iki 14 metų Įmonės interneto svetainių lankytojų teises ir pareigas, numatytas šioje Privatumo politikoje, įgyvendina jų tėvai ar globėjai.

Naršydami mūsų Įmonės interneto svetainėse jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis. Taip pat informuojame, jog nuolat atnaujiname Įmonės procedūras bei procesus, tad ši Privatumo politika taip pat gali būti redaguojama. Pakeitę ar papildę tam tikras Privatumo politikos nuostatas, naujausią jų versiją paskelbsime šioje interneto svetainėje. Taigi rekomenduojama reguliariai užsukti į mūsų Įmonės interneto svetaines ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos redakcija. Visi Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Įmonės interneto svetainėse.


Kas yra jūsų duomenų tvarkytas bei kaip su juo susisiekti?

Jūsų asmens duomenų tvarkytojas yra MB Kognityvinis Ugdymas, juridinio asmens kodas 306000686, registruotos buveinės adresas Žiedų g. 64, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., Lietuvos Respublika.

Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo ar šios Privatumo politikos nuostatų, prašome su mumis susisiekti info@kognityvinis.lt


Kokiais tikslais tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenis renkame ir tvarkome siekdami įgyvendinti šioje Privatumo politikoje numatytus tikslus, pvz., atsakyti į jums iškilusius klausimus, pasidalinti aktualiomis naujienomis ir t. t. Prašome susipažinti su išsamia informacija apie konkrečiais tikslais bei pagrindais mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas.

 • Registracija

Jūsų https://akademija.kognityvinisugdymas.lt paskyros administravimo tikslu tvarkysime šiuos jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris). Šiuos duomenis tvarkyme jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate suvesdami savo asmens duomenis registracijos formoje bei susikurdami savo paskyrą https://akademija.kognityvinisugdymas.lt interneto svetainėje.

Jums neužpildžius privalomų paskyros registracijos laukų, Įmonė negalės sukurti jūsų paskyros.

Visi jūsų paskyros registracijos duomenys bus saugomi tol, kol turite galiojančią paskyrą https://akademija.kognityvinisugdymas.lt interneto svetainėje.

 • Užklausų valdymas

Siekdami įvertinti ir išanalizuoti jūsų užklausas bei atsakyti į jums rūpimus klausimus, pateikti prašomą informaciją, tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris), jūsų žinutė, kita informacija bei dokumentai, kuriuos mums pateikiate savo užklausoje. Šiuos jūsų asmens duomenis tvarkysime jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiame susisiekdami su mumis bei siųsdami savo klausimus mums el. paštu, užpildydami ir pateikdami užklausos formą Įmonės interneto svetainėse ir pan.  

Jums nepateiks aukščiau nurodytų duomenų, negalėsime tinkamai įvertinti jūsų užklausos bei atsakyti į jums rūpimus klusimus.

Užklausų valdymo tikslu surinkti asmens duomenys bus saugomi jūsų užklausos nagrinėjimo laikotarpį bei 1 metus po konsultacijos suteikimo.

 • Tiesioginė rinkodara

Tam, kad galėtume pasidalinti naudinga informacija bei naujienomis apie kognityvinio ugdymo programas, mūsų teikiamas paslaugas, pasiūlymus, kvietimus į renginius ir pan., tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkysime šiuos jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris). Šie duomenys gali būti tvarkomi šiais atvejais ir pagrindais:

 • jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreikšite https://akademija.kognityvinisugdymas.lt registracijos formoje arba Įmonės interneto svetainių užklausos formose pažymėdami, jog sutinkame gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus;
 • teisėto Įmonės intereso informuoti savo klientus apie siūlomas paslaugas pagrindu, kai esate Įmonės klientas, neišreiškęs prieštaravimo jūsų duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais panašių paslaugų rinkodarai.

Atkreipiame jūsų dėmesį, jog turite galimybę bet kuriuo metu atsisakyti mūsų siunčiamų naujienų sekdami nuorodas naujienlaiškyje. Jeigu turite paskyrą .

Asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, bus saugomi 2 metus nuo paskutinės komunikacijos su jumis (jei buvo gautas atskiras sutikimas) arba sutarties įvykdymo ar pasibaigimo dienos.

 • Paslaugų teikimas

Tam, kad galėtume efektyviai ir kokybiškai suteikti jums mūsų teikiamas paslaugas bei sudaryti paslaugų teikimo bei pirkimo-pardavimo sutartis su mūsų klientui, galime tvarkyti šiuos jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, įmonė, kurioje dirbate, ir jūsų pareigos, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas), jūsų banko sąskaitos duomenys, kiti duomenys, kuriuos pateikiate sudarant ir sutartis su mumis. Jums nepateikus šių duomenų, negalėsime užtikrinti mūsų paslaugų teikimo.

Visi šie duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina užtikrinant tinkamą Įmonės paslaugų teikimą ir susijusius tikslus, taip pat mus saistančių teisinių prievolių įvykdymą.

Tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti renkami duomenys bus saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo ar nutraukimo.


Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Visus jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei numatyta šioje Privatumo politikoje. Suėjus nurodytam duomenų saugojimo terminui jūsų asmens duomenys bus sunaikinti per protingą laikotarpį.

Informuojame, jog ilgesnis jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, šiais atvejais:

 • kai tai būtina Įmonei siekiant apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • asmens duomenys reikalingi tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • rezervinių kopijų darymo bei saugojimo ir kitais panašiais tikslais;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Jūsų asmens duomenis gali būti perduoti tvarkyti trečiosioms šalims (duomenų tvarkytojams), kurios teikia paslaugas Įmonei ir padeda mums administruoti Įmonės interneto svetaines bei saugoti duomenis, taip pat tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams. Tokie asmenys gali būti duomenų bazių programinės įrangos pardavėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės,  ir pan. Užtikriname, jog šiems tretiesiems asmenims atskleidžiami tik tiek jūsų asmens duomenys, kiek tai yra būtina trečiųjų asmenų paslaugoms teikti.

Asmens duomenys taip pat gali būti teikiami teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms ar kitoms teisėtą interesą turinčioms trečiosioms šalims.

Atkreipiame dėmesį, kad tam tikri jūsų asmens duomenys gali būti perduoti ar prieinami tiek Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE), tiek už jos ribų. Pvz., mes naudojamės Google Analytics paslauga, o šis subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose (kurie nėra EEE valstybė narė) veikianti bendrovė ir šiai bendrovei yra perduodami tam tikri jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai ir pan.). Nors šalyse, kurios nėra EEE valstybės narės asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.


Kokius slapukus naudojame mūsų interneto svetainėse?

Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos jūsų interneto naršyklė apsilankant interneto svetainėse patalpina jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje. Slapukų tikslas – užtikrinti efektyvų ir saugų interneto svetainės veikimą bei analizuoti jūsų kaip vartotojų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų interneto svetainės lankytojų poreikius bei lūkesčius.

Žemiau esančiose lentelėse galite susipažinti su Įmonės interneto svetainėse naudojamais slapukais bei kokiais tikslais jie yra patalpinami vartotojų išmaniuosiuose įrenginiuose.

Įmonės interneto svetainėse yra naudojami šie slapukų tipai:

Slapukų tipas

Domenas

Aprašymas

Analitiniai

.kognityvinisugdymas.lt

Šios rūšies slapukus naudojami vidaus analizės tikslais, kad būtų galima tobulinti visiems naudotojams teikiamas paslaugas. Vertinama, kokius veiksmus naudotojas atlieka interneto svetainėje, ir šis procesas yra anoniminis (renkant duomenis nenustatoma naudotojo asmens tapatybė).

 

Šioje lentelėje yra pateikiama informacija apie konkrečius Įmonės interneto svetainėse naudojamus slapukus:

Slapuko pavadinimas

Domenas

Tipas

Aprašymas

Galiojimo laikas

_ga

.kognityvinisugdymas.lt

Analitinis

Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje.

2 metai

_gid

.kognityvinisugdymas.lt

Analitinis

Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje.

1 diena

_gat_gtag_UA_75410265_1

.kognityvinisugdymas.lt

Analitinis

Šis slapukas yra nustatyta Google siekiant atskirti vartotojus

1 minutė

Slapukų naudojimą galite kontroliuoti pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, bei kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.


Kaip rūpinamės jūsų asmens duomenų saugumu?

Tvarkydami jūsų asmens duomenis taikome visas tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, padedančias užtikrinti mūsų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos, taip pat nuo visų kitų neteisėto tvarkymo formų.

Pažymime, užtikriname griežtą prieigos prie tvarkomų asmens duomenų kontrolę, todėl prieigą prie jūsų asmens duomenų suteikiame tik tiems asmenims, kuriems jūsų asmens duomenys reikalingi darbo funkcijoms atlikti. Taip pat kontroliuojame ir suteiktos prieigos prie asmens duomenų naudojimą ir užtikriname konfidencialumą.


Jūsų kaip duomenų subjekto teisės

Jūs turite šias, su jūsų asmens duomenimis susijusias, teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip ir kodėl jie yra tvarkomi;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos jūs pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • kai asmens duomenys tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kai manote, jog jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu. Tačiau siekiant užtikrinti efektyvų jums iškilusios klausim sprendimą, prieš teikiant oficialų skundą, kviečiame susisiekti su mumis.

Norėdami įgyvendint bet kurią iš aukščiau numatytų jūsų teisių, prašome susitekti su mumis info@kognityvinis.lt