Kognityvinio ugdymo programos

Kam skirta?

Kognityvinio ugdymo programos – skirtingo amžiaus vaikams, mokiniams, suaugusiems, senjorams.

Skiriamos šios amžiaus grupės:

  1. 5-7 m. vaikai (ikimokyklinukai, priešmokyklinė grupė ir I klasė) (pasiruošimo mokyklai ir mokymuisi programa);
  2. 8-10 m. mokiniai (2 -4 klasių mokiniai);
  3. 11-13 m. mokiniai (5-7klasių mokiniai);
  4. 14 -18 m. mokiniai (8-12 klasių mokiniai);
  5. Suaugusieji;
  6. Senjorai.

Kaip ir ko mokomasi?

Programos pagal jų trukmę skirstomos semestrais. Vieno semestro trukmė – 5 mėn. (20 sav.)  Aukštesnio semestro metu ugdymo temos kartojamos aukštesniu ir sudėtingesniu lygiu.

Vieno semestro- 20 savaičių mokymo kursas apima šias temas:

  1. Sistemingas duomenų rinkimas;
  2. Aiškus suvokimas;
  3. Informacijos šaltiniai
  4. Kalba ir tekstas
  5. Sekos suvokimas
  6. Erdvinių ryšių suvokimas ( subjektyvi atskaitos sistema)
  7. Erdvinių ryšių suvokimas ( objektyvi  atskaitos sistema)
  8. Tikslumas
  9. Mintinas veiksmų atlikimas, įsiminimas
  10. Problemos suvokimas, esminiai ir neesminiai duomenys
  11. Planavimas
  12. Palyginimas
  13. Kategorizavimas
  14. Analoginiai ryšiai
  15. Apibendrinimas
  16. Hipotetinis mąstymas
  17. Išvadų darymas remiantis informacija
  18. Komunikacija
  19. Atsakymų pateikimas
  20. Atsakymų pasirinkimo strategijos

Sudarydami programos užduotis naudojame visus Feuerstein institute sukurtus FIE instrumentus (užduočių rinkinius)- specialias užduotis, lavinančias pažinimo funkcijas, skatinančias aktyviai ir savarankiškai mokytis bei mąstyti. Daug dėmesio skiriama ir bendrajam kognityvinių funkcijų lavinimui naudojant įvairias atrinktas programėles, žaidimus ir pan. Programos užduotys derinamos su mokymosi mokykloje užduotimis.  Siekiama, kad tai, ko mokomasi, būtų kuo sėkmingiau ir efektyviau pritaikoma mokantis, laisvalaikio ir kasdieninėje veikloje.

Planai ir paslaugos

Kognityvinio ugdymo planai ir paslaugos  ,,Savarankiškas‘‘ ,,Standartinis‘‘ ,,Individualus‘‘ ,,Individualus papildomo ugdymo planas‘‘  
Įvadinis individualus vertinimas programai sudaryti _ _ + +
20 mokymosi temų/pamokų

(4 temos/mėn.) su testavimo, mokymosi, pratybų ir pasitikrinimo užduotimis.

 

+ + + +
Konsultavimas ir mokymosi priežiūra el. paštu. + + + +
Parenkamos papildomos su mokymosi veikla susijusios užduotys ir pratybos (papildomos skaitymo strategijos, kognityvinės matematikos mokymosi strategijos, smegenų mankštos programėlės ir pan.) _ + + +
Parenkamos individualios  mokymosi veikla ar sunkumais susijusios  užduotys ir pratybos _ _ + +
Nuotolinės grupinėskonsultacijos (ZOOM) (2x 45 min mėn.) _ + + +
Nuotolinės individualios konsultacijos  (ZOOM)

(2 x 30 min./mėn.)

_ _ + _
 Individualūs nuotoliniai užsiėmimai (ZOOM)

(4x 50 min./mėn.)

_ _ _ +
Konsultuojama ir teikiama mokymosi pagalba  ir priežiūra atliekant mokykloje paskirtas užduotis _ _ + +
Kaina/mėnesiui 89 Eur  129 Eur  169 Eur 209 Eur

,,Savarankiško mokymosi‘‘ planas

 • Planas skirtas savarankiškam intelektinių gebėjimų, mokymosi ir mąstymo strategijų mokymuisi, kognityvinei mankštai, savarankiškam darbui.
 • Kiekvieną mėnesį savo asmeninėje mokymosi platformoje gaunate 4 temų mokomąją medžiagą ir užduotis viso semestro metu – 20 sav./ temų).
 •  Mokymo medžiaga skirta strategijų mokymui, papildomos užduotys – jų įtvirtinimui ir praktikai.
 • ,,Savarankiško‘‘ mokymosi plano kaina – 89 eur/mėn.

,,Standartinė‘‘ kognityvinio ugdymo programa

 • Planas skirtas intelektinių gebėjimų, mokymosi ir mąstymo strategijų mokymuisi, kognityvinei mankštai, savarankiškam darbui su mokymosi priežiūra ir pagalba.
 • Kiekvieną mėnesį savo asmeninėje mokymosi platformoje gaunate 4 temų mokomąją medžiagą ir užduotis (viso semestro metu – 20 sav./ temų).
 • Teikiama mokymosi priežiūra ir konsultavimas el. paštu ir /arba mokymosi platformoje;
 • Papildomai teikiamos 2 grupinės konsultacijos /mėn. (jungiasi to paties amžiaus grupės mokiniai). Zoom susitikimo metu (45 min).
 • Parenkamos papildomos su mokymosi veikla susijusios užduotys ir pratybos (papildomos skaitymo strategijos, kognityvinės matematikos mokymosi strategijos, smegenų mankštos programėlės ir pan.)
 • ,,Standartinės‘‘ kognityvinio ugdymo programos kaina – 129 eur/mėn.

,,Individuali‘‘ kognityvinio ugdymo programa

 • Atliekamas individualus vertinimas programai sudaryti. Kognityvinio ugdymo programos temos ir užduotys parenkamos atsižvelgiant į individualius mokymosi ypatumus.
 • Kiekvieną mėnesį savo asmeninėje mokymosi platformoje gaunate 4 temų mokomąją medžiagą ir užduotis ( viso semestro metu – 20 sav./ temų).
 • Parenkamos papildomos su mokymosi veikla susijusios užduotys ir pratybos (papildomos skaitymo strategijos, kognityvinės matematikos mokymosi strategijos, smegenų mankštos programėlės ir pan.)
 • Teikiama mokymosi priežiūra ir konsultavimas el. paštu ir /arba mokymosi platformoje;
 • Papildomai teikiamos 2 grupinės konsultacijos /mėn. (jungiasi to paties amžiaus grupės mokiniai) Zoom susitikimo metu (45 min).
 • Teikiamos 2 individualios konsultacijos Zoom susitikimo metu (30 min).
 • Konsultuojama ir teikiama mokymosi pagalba atliekant individualias mokykloje paskiriamas užduotis.
 • ,,Individualios‘‘ kognityvinio ugdymo programos kaina – 169 eur/mėn.

,,Papildomo individualaus kognityvinio ugdymo‘‘ programa

 • Atliekamas individualus vertinimas programai sudaryti. Kognityvinio ugdymo programos temos ir užduotys parenkamos atsižvelgiant į individualius mokymosi ypatumus.
 • Kiekvieną mėnesį savo asmeninėje mokymosi platformoje gaunate 4 temų mokomąją medžiagą ir užduotis ( viso semestro metu – 20 sav./ temų).
 • Parenkamos papildomos su mokymosi veikla susijusios užduotys ir pratybos (papildomos skaitymo strategijos, kognityvinės matematikos mokymosi strategijos, smegenų mankštos programėlės ir pan.)
 • Teikiama mokymosi priežiūra ir konsultavimas el. paštu ir /arba mokymosi platformoje;
 • Papildomai teikiamos 2 grupinės konsultacijos /mėn. (jungiasi to paties amžiaus grupės mokiniai) Zoom susitikimo metu (45 min).
 • Papildomi 4 nuotoliniai užsiėmimai (45- 50 min.) (Zoom)
 • Konsultuojama ir teikiama mokymosi pagalba  atliekant individualias  mokykloje paskiriamas užduotis, atliekama klaidų analizė, mokymosi monitoringas ir pan.

Individualios papildomo kognityvinio ugdymo programos kaina –  209 eur/mėn  


Susisiekti