Kognityvinio ugdymo programos

Dirbame ir sudarome individualias kognityvinio programas. Kognityvinio ugdymo programos sudaromos remiantis atliktų vertimų rezultatais. Sudarome kognityvinio ugdymo programas ir tais atvejais, kai turime jau atliktus vertinimus ir tyrimų išvadas.

 Sudarydami programas galime naudoti visus Feuerstein institute sukurtus FIE instrumentus (užduočių rinkinius)- specialias užduotis, lavinančias pažinimo funkcijas, skatinančias aktyviai ir savarankiškai mokytis bei mąstyti. Kartu su šiomis užduotimis daug dėmesio skiriame ir bendrajam kognityvinių funkcijų lavinimui naudojant įvairias atrinktas programėles, žaidimus. Siekiame, kad tai, ko mokomasi, būtų kuo sėkmingiau ir efektyviau pritaikoma mokymosi ir kasdieninėse veiklose.

Kognityvinio ugdymo programas vykdome nuotoliniu būdu.
Vieno užsiėmimo kaina – 30 EUR /ak. val
Jeigu norite gauti daugiau informacijos ar turite klausimų, parašykite mums: