Tyrimai

Intelektinių gebėjimų vertinimas

Wechslerio intelekto skalė vaikams (WISC-III)-  6–16 m. vaikų  intelektinių gebėjimų išsamus įvertinimas.

Testavimo metu nustatomas ne tik bendrasis intelektinių gebėjimų lygmuo (IQ), bet ir gebėjimų grupės, intelektinės veiklos stipriosios ir silpnosios pusės, išskirtiniai gebėjimai ir probleminės sritys.

Atlikus vertinimą  pristatomi ir aptariami testavimo rezultatai, pateikiamas rezultatų aprašymas raštu.

Kaina- 100 eur.

Dinaminis mokymosi galimybių vertinimas

Dinaminis mokymosi galimybių vertinimas (angl. LPAD- learning potential assessment device)– tai tradicinį intelektinių gebėjimų testavimą papildantis ir daugiausiai informacijos apie tai, kaip mes mokomės, galintis suteikti vertinimas. Vertinimo metu vaikas ar suaugęs yra mokomas ir jo metu stebima/vertinama, kaip jis mokosi ir išmoksta.

Atlikus vertinimą pateikiamos silpnosios ir stipriosios kognityvinės veiklos sritys, efektyviausi ir nerekomenduojami, vengtini mokymo metodai.
Klientui pageidaujant, sudaroma Kognityvinio ugdymo programa.

Galime atlikti visas Feuerstein institute sukurtas dinaminio mokymosi vertinimo versijas skirtingo amžiaus vaikams ir suaugusiems.
Vertinimo kaina – 250 EUR (vertinimas + raštiškos išvadas/rekomendacijos).